Fakta om England och Storbritannien

Engelsmän

England är en del av Storbritannien som även innefattar Nordirland, Skottland och Wales. I folkmun talar vi dock ofta om England när vi egentligen menar hela det förenade konungariket Storbritannien och Irland (som det officiellt heter).

Precis som Sverige är Storbritannien en konstitutionell monarki vilket innebär att man har en kung eller drottning men att denne har en ganska liten formell makt. Det brittiska kungahuset är mycket omtyckt av befolkningen men har som i Sverige fått anpassa sig efter moderna tider och ibland göra avkall på gamla traditioner för att inte tappa sitt folkliga stöd.

Storbritannien är världens 6:e största ekonomi (2006) och London är hem för världens största finanssektor (i tät konkurrens med New York och Edinburgh).

Under artonhundratalet och början av nittonhundratalet var Storbritannien världens ledande nation, men har fått ta ett steg tillbaka efter andra världskriget då andra länder i allt högre grad tagit på sig denna roll. Storbritannien är dock ännu idag en viktig aktör i världens utveckling.

Fakta om Englands geografi

England har, som Sverige, ett tempererat klimat dock med aningen mer regn än vad vi har i Sverige. Det finns flera viktiga floder i England där den längsta är Severn.

Mer fakta om England kan du hitta på Wikipedia.

Vad tycker du?

Fyll gärna på med mer fakta!

Peter (09/04/25)